Zwrot i zamiana – zakup drogą wysyłkową

Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w www.e-tattoo.pl oraz www.podlokietniki.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją (jeśli były załączone osobno). Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów ponieważ koszt wysyłki w tym wypadku ponosi kupujący.

Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo w na stronie z regulaminem.

Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane towary  prosimy odsyłać na adres:

TP Polska Tomasz Ptak
ul. Sokola 3 lok. 4
11-041 Olsztyn

Do zwracanego towaru koniecznie dołącz fakturę lub paragon, które otrzymałeś wraz z przesyłką, kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dane kontaktowe. Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy (za pobraniem) nie będą przyjmowane. Pamiętaj, że aby zwrócić Ci pieniądze za zakup – musimy najpierw pozytywnie rozpatrzyć Twój wniosek, a zwrot pieniędzy następuje na podany rachunek bankowy lub adres.

Pamiętaj o zachowaniu pocztowego dowodu nadania paczki lub potwierdzenia przekazania jej firmie kurierskiej aż do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy. Odstępstwem od powyższego są produkty ściągane dla klienta na zamówienie indywidualne oraz produkty inne niż domyślne, prefabrykowane na zamówienie pod klienta (np. kolor lub grawer) – produkty takie nie podlegają zwrotom. Informacje te podane są w opisach produktów, których dotyczą.

Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie – w zależności od wybranego produktu zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę. Skontaktuj się z nami wcześniej w celu ustalenia dokładnej procedury.


Reklamacje i Gwarancje

Jeśli zakupiony u nas towar nie działa prawidłowo, wyślij  go do serwisu na adres:

SERWIS TP Polska Tomasz Ptak
ul. Sokola 3 lok. 4
11-041 Olsztyn

Dołącz ksero faktury, kartę gwarancyjną (jeśli jest) i na osobnej kartce opis usterki oraz oczekiwań.

Od czasu dostarczenia towaru do serwisu w ciągu 14 dni określimy, czy naprawa będzie kwalifikować się do naprawy gwarancyjnej, czy też nie i poinformujemy Cię o tym. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt. W przypadku reklamacji wymagającej odesłania towaru za granicę koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Dla pewności we wszystkich sprawach związanych z serwisem prosimy najpierw o kontakt pod numerem +48/ 608 400 885 lub pod adres info@e-tattoo.pl.